• Z kart historii ...

       Zespół Szkół nr 128 przy ulicy Turmonckiej 2 w Warszawie został powołany do istnienia przez Radę m. st. Warszawy. Funkcjonuje od 1 września 2019 roku. W skład Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 379 im. Szarych Szeregów oraz CLXII Liceum Ogólnokształcące. Nasza placówka, dzięki staraniom Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rodziców i wszystkich Przyjaciół zapewnia dzieciom i młodzieży możliwość zdobywania wiedzy, rozwijania pasji i zainteresowań a także osiągania sukcesów w wielu różnych obszarach. Umiejętnie łączymy sport z nauką, czego wynikiem są sukcesy uczniów.  Od 1 września 2019 roku dyrektorem Zespołu Szkół nr 128 jest p. Beata Pajęcka – Pluta.

Sekcja szybkich linków

  • Zespół Szkół nr 128

    Zespół Szkół nr 128 w Warszawie wziął udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta 2021”. Jej celem jest zachowanie w pamięci bohaterów naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. W tym roku wspominamy harcerza, powstańca warszawskiego Jurka Kantarskiego.

    Więcej
Zobacz naszą lokalizację
Skontaktuj się z nami