285. Warszawska Wodna Drużyna Harcerska

Zbiórki 

Wznawiamy zbiórki od 2 grudnia 2021 

 Obiekt sportowy ZS128 

 Czwartek, godz. 17:30-20:00 

285 WWDH