Finanse Rady Rodziców

Na podane poniżej konto Rodzice uczniów Zespołu Szkół nr128 mogą dokonywać wpłat na fundusz Rady Rodziców.

97 1020 1042 0000 8802 0432 2608

Na formularzu przelewu należy umieścić imię i  nazwisko ucznia oraz numer klasy.

 

Dziękujemy za wszystkie wpłaty.