Rekrutacja

 

 NASZ FILM PROMOCYJNY  2021

 

 

Regulamin przyjęć do klasy pierwszej CLXII Liceum Ogólnokształcącego.pdf
Harmonogram działań kandydata 2021.pdf
Kwestionariusz osobowy kandydata 2021.pdf Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.pdf
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.pdf
Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021/2022.pdf

DZIEŃ OTWARTY ON-LINE
DLA KANDYDATÓW DO KLASY 1s_LO (sportowej)
21 KWIETNIA 2021 r. 

PREZENTACJA ze spotkania
 

 NASZ FILM PROMOCYJNY  2020 

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w CLXII Liceum Ogólnokształcącym poprzez złożenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • karty zdrowia
  • dwóch zdjęć legitymacyjnych
  • kwestionariusza osobowego kandydata.pdf

Klauzula informacyjna RODO - rekrutacja 2020/2021