Rekrutacja

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem rekrutacji 23 kwiecień 2021 r. o godz.13:00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych publikowane będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.


Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 23 kwietnia do 29 kwietnia br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

  • składając pisemne potwierdzenie w przedszkolu/szkole podstawowej

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

 Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się (02.03) otwarciem dla rodziców etapu wypełniania wniosków informuję, że w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 aby złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rodzice mogą:

1) Po wypełnieniu w systemie wniosku i podłączeniu wymaganych skanów dokumentów podpisać wniosek profilem zaufanym i wysyłać w systemie do szkoły z oddziałami przedszkolnymi (pierwszego wyboru).

lub

2) Po  wypełnieniu w systemie wniosku, wydrukowaniu go i podpisaniu złożyć, razem z dokumentami / oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w szkole z oddziałami przedszkolnymi (pierwszego wyboru).

lub

3) Wypełnić papierowy wniosek odręcznie i po podpisaniu złożyć, razem z dokumentami / oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w szkole z oddziałami przedszkolnymi (pierwszego wyboru). W sytuacji tej informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

W związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych oraz zgodnie z opublikowanymi na stronie Biura Edukacji „Zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022”  nie zaleca się przesyłania skanów wniosków i dokumentów / oświadczeń potwierdzających kryteria rekrutacyjne na adres mailowy szkoły.