Poczet sztandarowy

Krystian Maciejewski - chorąży

Karolina Kowalczyk - asysta

Julia Stefaniak - asysta

Agata Kornet - werblistka

Paweł Oracz - opiekun 
Grzegorz Jamróz - opiekun