Kalendarz roku szkolnego 2021 / 2022

ZEBRANIA - GODZ. 17

01.09.2021 POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

08.09.2021 ZEBRANIE RODZICÓW

06.10.2021 ZEBRANIE RODZICÓW

14.10.2021 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

02.11.2021 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH*

03.11.2021 ZEBRANIE RODZICÓW

12.11.2021 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH*

01.12.2021 ZEBRANIE RODZICÓW

21.12.2021 RADA KLASYFIKACYJNA ŚRÓDROCZNA

23 - 31.12.2021 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

24 - 28.01.2022 TYDZIEŃ PATRONA

27.01.2022 ŚLUBOWANIE KLAS I i II SP

28.01.2022 ŚLUBOWANIE KLAS I i II LO

31.01 - 13.02.2022 FERIE ZIMOWE

02.03.2022 ZEBRANIE RODZICÓW

06.04.2022 ZEBRANIE RODZICÓW - INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ROCZNYCH KLAS MATURALNYCH

14 - 19.04.2022 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

26.04.2022 RADA KLASYFIKACYJNA KLAS MATURALNYCH

29.04.2022 ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W KLASACH MATURALNYCH

02.05.2022 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH*

04 - 06.05.2022 MATURA Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH

04 - 06.05.2022 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W LICEUM 

11.05.2022 ZEBRANIE RODZICÓW

01.06.2022 DZIEŃ SPORTU

01.06.2022 ZEBRANIE RODZICÓW - INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ROCZNYCH KLAS NIEMATURALNYCH

15.06.2022 RADA KLASYFIKACYJNA KLAS NIEMATURALNYCH

17.06.2022 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH*

24.06.2022 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022